Ngày 10/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn FLC nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Thái Sâm. 

Ngày 11/8/2023, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trinh Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn FLC thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Thái Sâm tại cuộc họp gần nhất.

Ông Lê Thái Sâm sinh năm 1964, được bầu làm thành viên HĐQT FLC vào tháng 7/2022 cùng với ông Lê Bá Nguyên và ông Doãn Hữu Đoàn. Đến tháng 7, ông Sâm nhậm chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways  thay cho ông Oshima Hideki xin từ nhiệm, nắm giữ hơn 50% cổ phần của công ty. 

Ông được Tập đoàn FLC giới thiệu là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và có nhiều quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn. Ông Sâm có hơn 30 năm kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính - ngân hàng.

Ông Lê Thái Sâm, người đứng thứ 4 từ phải sang, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Bamboo Airways (Ảnh: BAV).

Trước đây, lãnh đạo của hãng bay Bamboo Airways từng giữ vai trò quan trọng của nhiều doanh nghiệp như Công ty cổ phần Sắt thép Cửu Long, Công ty cổ phần Sắt thép Thăng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sun, Thành viên HĐQT CTCP Khu công nghiệp Suối Dầu, Ủy viên HĐQT DIC Corp. (DIG),...

Trước khi làm lãnh đạo FLC, ông Sâm có khoản cho vay 621 tỷ đồng đối với FLC, bao gồm 4 hợp đồng vay tín chấp có thời hạn 12 tháng (lãi suất 7%/năm), được thực hiện rải rác từ tháng 4 đến tháng 6/2022 để bổ sung và thanh toán cho các hợp đồng của FLC Faros.

Trong khi đó, tại Bamboo Airway, tính đến ngày 10/4/2023, ông Sâm đã cho Bamboo Airways vay tổng số tiền gốc và lãi là 7.727 tỷ đồng (không lãi suất, lãi thấp và không tài sản đảm bảo) để giúp Bamboo Airways vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh của FLC, ngày 19/7, công ty có văn bản giải trình nguyên nhân chưa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và phương án khắc phục.

FLC cho biết, báo cáo tài chính hàng năm là một trong những nội dung thảo luận và thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại Khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Tuy nhiên, hiện các báo cáo tài chính của FLC chưa được phát hành do FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm 2021. 

Tính đến thời điểm hiện tại, FLC chưa công bố BCTC soát xét năm 2021, bán niên 2022 và năm 2022. Công ty này cũng chưa công bố BCTC quý 4/2022 và quý 1/2023.