Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH - Mã: BHI) đã công bố đơn từ nhiệm của ông Đỗ Quang Vinh ở vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), bên cạnh đó còn có ông Vũ Đức Trung, ông Lê Đăng Khoa, ông Vũ Đức Tiến, ông Lưu Danh Đức, ông Nguyễn Văn Trưởng và thành viên Ban Kiểm soát là bà Ninh Thị Lan Phương.

nong-ong-do-quang-vinh-va-loat-thanh-vien-hdqt-ban-kiem-soat-tu-nhiem-bsh-1713324745.webp

Được biết tất cả các đơn từ nhiệm của ông Đỗ Quang Vinh và loạt thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đều có lý do là công việc cá nhân và mong muốn từ nhiệm kể từ ngày 15/4/2024.

Ông Đỗ Quang Vinh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) kiêm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, ông Vinh cũng đang giữ chức Chủ tịch.

Vậy là ngoại trừ ông Nguyễn Tất Thắng thì tất cả Thành viên HĐQT của BSH đều đã có đơn từ nhiệm. 

Ngày 10/12/2008, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội. Hiện tại công ty BSH đang nằm trong top 10 công ty bảo hiểm có quy mô doanh thu lớn nhất thị trường.