1 năm trở lại đây VND mất giá 7,69% so với USD và 8,37% so với Bảng Anh và gần 5% so với EUR.

Tuy nhiên, VND vẫn lên giá 7% so với Yên nhật và 2% so với Nhân dân tệ, 4% so với Đô là Canada. Đặc biệt tăng 5% so với đồng tiền Ấn Độ.

Tỷ giá biến động là chuyện thường.

437947392-7800428806668682-375654369250895932-n-1713328963.jpg