Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có văn bản thông báo về việc tăng vốn điều lệ năm 2023 cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank).

NHNN chấp thuận việc LPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.385 tỷ đồng đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tối đa là hơn 3.285 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 5.000 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 3.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng – ESOP tối đa là 100 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của LPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 23/4/2023 và được Hội đồng quản trị LPBank thông qua việc triển khai thực hiện tại Nghị quyết số 733/2023/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023.

LPBank hiện có vốn điều lệ 17.291 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ ngân hàng dự kiến tăng lên mức 28.676 tỷ đồng.

LPBank tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập năm 2008. Cổ đông sáng lập của LPBank là Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).

Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức trở thành Cổ đông lớn nhất của LPBank.

Với số vốn điều lệ 17.291 tỷ đồng và mạng lưới phủ khắp toàn quốc, LPBank là một trong các Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, huy động vốn tính đến cuối quý I đạt hơn 272.500 tỷ đồng, tăng trưởng 8,63% so với cuối năm 2022 và dư nợ cho vay tăng 2,72% lên hơn 242.100 tỷ đồng.

Với việc tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ở mức thấp, ngân hàng tập trung đẩy mạnh thu từ dịch vụ và cung ứng đa dang các hoạt động dịch vụ: Ngân hàng số, thẻ, thanh toán quốc tế… phù hợp với nhu cầu của các phân khúc khách hàng. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý đạt hơn 226 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

3 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận tín dụng bán lẻ và huy động vốn bán lẻ vẫn tăng trưởng tốt trên cơ sở khai thác mạng lưới rộng lớn để phát triển phân khúc khách hàng nhỏ, lẻ trên địa bàn nông thôn.
Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của LPBank đạt 1.566 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt lần lượt 337.196  tỷ đồng và hơn 25.298 tỷ đồng, hơn 1.200 điểm giao dịch ngân hàng và bưu cục trên cả nước. 

Năm 2023, LienVietPostBank lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 310 tỷ so với năm 2022, tức tăng trưởng 5,4%. Tổng tài sản dự kiến đạt 375.000 tỷ đồng, tăng 14,4%; Huy động thị trường 1 đạt 295.740 tỷ đồng, tăng 17,8%; Tín dụng thị trường 1 đạt 273.490 tỷ đồng, tăng 16%. Kế hoạch tăng trưởng tín dụng có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào giới hạn tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.