Mới đây, ông Lê Viết Hải nhận trách nhiệm với cổ đông vì Xây dựng Hòa Bình không hoàn thành kế hoạch trong những năm qua. Điều chắc chắn là Hòa Bình không phát triển được là do ông Hải điều hành chưa phù hợp, nhưng ông này cũng có phân trần để cổ đông hiểu mình hơn.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã công bố báo cáo thường niên năm 2023. Trong khi đó, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Hòa Bình đã có những trải lòng về kết quả kinh doanh và nhận trách nhiệm về mình.

Cũng trên số liệu của BCTC kiểm toán năm 2023, Hòa Bình có được doanh thu hơn 7.537,1 tỷ và sau khi trừ các chi phí Hòa Bình lại lỗ 1.115 tỷ đồng. Trong khi đó vốn chủ sở hữu của Hòa Bình chỉ còn 93 tỷ đồng.

xay-dung-hoa-binh-khong-the-phat-trien-trong-nhung-nam-qua-la-do-chu-tich-hdqt-dieu-hanh-yeu-kem-tai-sao-ong-le-viet-hai-trai-long-va-nhan-trach-nhiem-1713766037.jpg
 

Còn ông Lê Viết Hải lại nói "Con số này hoàn toàn khác xa với thực tế. Theo báo cáo tài chính quản trị do khối tài chính kế toán công ty lập dựa vào đặc thù của hoạt động xây dựng và những thông tin số liệu sát với thực tế của thị trường, vốn chủ sở hữu của Hoà Bình là khoảng 5.539 tỷ đồng, cao hơn gần 60 lần so với vốn chủ sở hữu trong BCTC kiểm toán".

Trong khi đó ông cũng đưa ra những dẫn chứng về việc Hòa Bình nhận các gói thầu liên quan đến công trình ở Mỹ, Úc, Canada và nhiều quốc gia khác. 

Bên cạnh đó ông Hải còn đưa ra dẫn chứng “hiện nay công ty đã có thể vượt qua tình thế "bĩ cực, ngàn cân treo sợi tóc". Đến ngày 18/4 đã có trên 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý ký biên bản thỏa thuận hoán đổi công nợ bằng cổ phiếu HBC của Hòa Bình đạt giá trị lên đến trên 660 tỷ đồng. Hòa Bình đã nhận được Thư dự định giao thầu 5 dự án xây dựng Nhà ở xã hội của Bộ đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya với tổng mức đầu tư 72 triệu USD.

Còn về hạn mức tín dụng ở 3 ngân hàng chính hiện nay là 7.592 tỷ đồng. Hòa Bình đang đứng trước trường hợp phải tái cơ cấu nhanh và mạnh, khi các công ty con cũng mang bán gần hết và nợ của Hòa Bình cũng ở mức khác cao. Theo những thông tin mới đây Hòa Bình còn nợ tiền BHXH.