Mới đây, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Thọ từ ngày 4/4.

Về ông Nguyễn Tấn Thọ, được biết ông sinh năm 1965 và tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng Đại học Bách Khoa TP HCM. 
Từ tháng 5/2009, Ông Thọ đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của Hòa Bình. Người thay thế chức vụ trên là ông Lê Văn Viên sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn kể từ ngày 1/5.

Như vậy sau 15 năm làm phó tướng của ông Lê Viết Hải, ông Thọ đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của mình.

mot-pho-tong-giam-doc-tu-nhiem-sau-15-nam-gan-bo-voi-hoa-binh1-1712374465.png
Ông Nguyễn Tấn Thọ từ nhiệm sau 15 năm gắn bó với Hòa Bình

Những lãnh đạo của Hòa Bình vẫn còn 6 người, trong đó ông Lê Văn Nam làm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc là ông Lê Viết Hiếu, ông Nguyễn Hùng Cường, ông Nguyễn Khánh Hoàng, ông Đinh Văn Thanh và ông Lê Văn Viên vừa mới gia nhập.

Năm 2023 kéo dài chuỗi làm ăn ảm đạm của Hòa Bình, khi dư nợ tài chính ở mức 4.717 tỷ đồng là các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng.

Trong báo cáo, doanh thu của Hòa Bình trong năm 2023 ở mức 7.537 tỷ, chủ yếu đóng góp từ doanh thu hợp đồng xây dựng đến 95% tổng doanh thu. Với một điều đáng chú ý nhất, lợi nhuận doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải bị điều chỉnh giảm 333 tỷ đồng sau kiểm toán, kiến công ty thực lỗ 1.115 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp lên đến mức 757 tỷ đồng, trong khi đó Hòa Bình chi 557 tỷ đồng trả lãi vay. Tổng nợ phải trả 15.156 tỷ đồng, sắp bằng với tổng tài sản.