Trong hôm qua ngày 3/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - HOSE đã ra quyết định kể từ ngày 10/4/2024, cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cenland nơi Shark Hưng làm phó chủ tịch vào diện cảnh báo.

Có lẽ nguyên nhân chính là do kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Nên theo quy định chứng khoán, HoSE buộc phải cảnh báo đối với CRE.

co-phieu-cenland-cua-shark-hung-bi-dua-vao-dien-canh-bao-1712218326.png
Cổ phiếu Cenland của Shark Hưng bị đưa vào diện cảnh báo

Công ty kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo của Cenland trong năm qua. Theo báo cáo, có một vấn đề là Cenland làm chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ nhưng chưa nộp đầy đủ tiền sử dụng đất tính cho giai đoạn 3 của dự án. Từ các cơ sở nhưng AASC không thể có bằng chứng để đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

Về khoản nợ phải thu của Hồng Lam Xuân Thành và các khoản công nợ có liên quan cũng như vậy, AASC cũng không thu thập được các bằng chứng để đánh giá khoản nợ này. Nên AASC không thể xác định, liệu có cần thiết phải điều chỉnh các chỉ tiêu có liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất của Cenland hay không.

Còn về tình hình kinh doanh, Cenland chỉ đạt lợi nhuận sau thuế 2,06 tỷ đồng trong năm 2023. Tổng tài sản chỉ còn 7.101,3 tỷ, trong khi đó các khoản phải thu ngắn hạn lại có đến 4.110,7 tỷ đồng, và dài hạn cũng chiếm đến 1.750,3 tỷ đồng, các khoản nợ chiếm đến hơn 80% tổng tài sản. Giá cổ phiếu cũng chỉ ở mức chưa tới 10.000đồng/cp.