Mới đây, TTC Land đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC Land và hai thành viên HĐQT khác là ông Hoàng Mạnh Tiến và bà Trần Diệp Phương Nhị. Cả 3 vị này đều từ nhiệm với lý do cá nhân.

vo-chu-tich-ttc-group-dang-van-thanh-va-hai-lanh-dao-khac-bat-ngo-xin-tu-nhiem-voi-ly-do-ca-nhan-1713156368.webp

Hội đồng quản trị (HĐQT) TTC Land cho biết họ sẽ trình đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua đơn của bà Ngọc cũng như thủ tục miễn nhiệm theo quy định pháp luật và điều lệ TTC Land.

Như chúng ta đã biết, bà Huỳnh Bích Ngọc là vợ Chủ tịch TTC Group Đặng Văn Thành. Tại Tập đoàn Thành Thành Công - TTC Group bà giữ chức Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng giám đốc. 

Bà Ngọc nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT TTC Land từ ngày 25/4/2022. Bà hiện cũng đang là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc TTC Group.

Bên cạnh việc từ nhiệm của bà Ngọc, ông Hoàng Mạnh Tiến và bà Trần Diệp Phương Nhị - hai thành viên HĐQT của TTC Land cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 23/4 với lý do cá nhân.

Đầu tháng 4, công ty TTC Land cũng thông báo miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Phương Loan và ngay sau đó công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng thay thế vị trí này.

Đại diện TTC Land cho biết lý do công ty thay đổi loạt nhân sự cấp cao là vì chiến lược đến năm 2030, công ty sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại thị trường phía Nam.