2758891044885640594252053475224683819741088n-16481779638491781059620-1680788787.jpg
 

   Cụ thể, về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, ông Võ Nguyễn Hoài Linh không có yêu cầu về vật chất mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.

Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông.

Bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỉ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỉ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

Bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường. Bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà không yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do bài viết xúc phạm hai bà.

Nguồn: Tuyết Mai/Báo Tuổi trẻ

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Phương Hằng bồi thường 88 tỉ - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)