Ngày 26/02, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) thông báo về việc xin tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán và Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2023.

Lý do được ITA đưa ra là ngày 29/12/2023, Công ty kiểm toán AASCS (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam) đột ngột gửi thông báo cho ITA về việc không thực hiện nội dung kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2023 vì không thể thu xếp được nhân sự và thời gian.

Cụ thể, Công ty kiểm toán AASCS ngừng kiểm toán vì 2 kiểm toán viên là ông Phùng Văn Thắng và ông Tại Quang Long đã thực hiện kiểm toán cho ITA về BCTC năm 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023 bị UBCKNN tước giấy phép hành nghề, không cho phép 2 kiểm toán viên này được tiếp tục kiểm toán.

ITA cho rằng đây là trường hợp bất khả kháng khác, sự việc xảy ra khách quan không lường trước được khi đã kết thúc năm tài chính mà Công ty kiểm toán AASCS đột ngột ngừng kiểm toán.

Công ty Tân Tạo khắc phục bằng cách nỗ lực hết sức liên hệ tất cả công ty kiểm toán trong danh sách 30 công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Nhưng vào thời điểm này, tất cả công ty kiểm toán đều lo sợ khi chứng kiến các công ty đã thực hiện kiểm toán cho ITA đều bị UBCKNN và HOSE cố tình gây khó khăn và tước giấy phép hành nghề như Công ty kiểm toán AASCS (trước đây, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cũng bị tước giấy phép hành nghề của kiểm toán viên). Do vậy, đến nay, Công ty Tân Tạo vẫn đang tiếp tục làm việc thuyết phục các công ty kiểm toán, ITA cho hay.

ITA đề nghị UBCKNN và HOSE cần yêu cầu cán bộ, nhân viên ngừng ngay hành động gây áp lực lên các kiểm toán viên và cần thể hiện sự khách quan và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết theo đúng chức năng và nhiệm vụ.

screenshot-1-1709003729.jpg
 

Sau cùng, ITA xin tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán và BCTN năm 2023 và xin được hỗ trợ trong việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới. Ngay sau khi ký được hợp đồng với công ty kiểm toán mới, Công ty Tân Tạo sẽ công bố thông tin công ty kiểm toán mới và thời gian có thể công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTN năm 2023 theo quy định.

---------------------------------

Tập đoàn Tân Tạo được thành lập năm 1993 tại Thành phố Hồ Chí Minh có tên ban đầu là Công ty TNHH Hoàng Yến, tiền thân của Tập đoàn Tân Tạo ngày nay. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo từ khi thành lập đến nay là bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Bà Yến sinh năm 1959 tại Hải Phòng, là con cả trong gia đình có bốn anh chị em gồm ông Đặng Quang Hạnh, ông Đặng Thành Tâm và bà Đặng Thị Hoàng Phượng.

 Bà Yến hiện sở hữu hơn 53 triệu cổ phiếu ITA, tương ứng 5.79%.

Nguồn: Thanh Tú

FILI