Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kafi

- Năm 2006: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005828 do Sở kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh số 51/UB- CK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 với ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

- Năm 2007: Trở thành thành viên giao dịch của HSX và HNX.

- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng.

- Năm 2010: Chuyển trụ sở chính về 15 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 55 tỷ đồng.

- Năm 2019: Tăng vốn điều lệ lên 155 tỷ đồng. Đổi tên từ Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (ROSE) thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital (GMC). Chuyển trụ sở chính về 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2020: Công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; Công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán.

- Năm 2021: Công ty được cung cấp dịch vụ Tự doanh chứng khoán. Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh về việc Thay đổi địa chỉ Công ty về 62 Trần Huy Liệu, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Năm 2022: Công ty được cấp Giấy phép điều chỉnh về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính về Phòng 1403, lầu 14, tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đổi tên từ Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital (Kafi) thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (KAFI). Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Công ty được cung cấp dịch vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.