Ngày 11/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 22/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB).

Cụ thể, Công đoàn Ngân hàng ACB mua tổng cộng 10.325.800 cổ phiếu ACB từ ngày 10/10/2022 đến ngày 19/10/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Với hành vi này, Công đoàn Ngân hàng ACB đã bị xử phạt 3 tỷ đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng đối với Công đoàn Ngân hàng ACB, quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

mua-chui-hon-10-trieu-co-phieu-cong-doan-ngan-hang-acb-bi-phat-3-ty-dong-dinh-chi-giao-dich-chung-khoan-4-thang-1673885482.jpeg
 

Trong một diễn biến khác, mới đây, Ngân hàng ACB cũng vừa công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ACB quyết định bổ nhiệm ông Ngô Tấn Long giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Thời hạn bổ nhiệm là một năm kể từ ngày 12/1/2023.

Đồng thời bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khắc Nguyện giữ chức Phó Tổng Giám đốc với thời hạn bổ nhiệm là ba năm (15/1/2023-14/1/2026). Ông Nguyện được bổ nhiệm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc lần đầu tiên vào tháng 1/2022. Ông Nguyện có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế của Trường đại học Curtin (Úc).

Ông Nguyện tham gia vào ACB từ 2006 và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại ACB trong 16 năm qua. Theo giới thiệu trên website của ACB, ông đã chứng minh năng lực qua các thành tựu trong hai mảng là truyền thông thương hiệu và quản trị nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và đổi mới hiệu quả hoạt động của ACB.