Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ACB bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khắc Nguyện giữ chức Phó Tổng Giám đốc với thời hạn bổ nhiệm là ba năm (15/1/2023-14/1/2026).

ong-nguyen-khac-nguyen-duoc-bo-nhiem-lai-lam-pho-tong-giam-doc-acb-1-1673768481.jpg
ACB bổ nhiệm lại ông Nguyễn Khắc Nguyện giữ chức Phó Tổng Giám đốc với thời hạn bổ nhiệm là ba năm (15/1/2023-14/1/2026)

Ông Nguyễn Khắc Nguyện được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc lần đầu tiên vào tháng 1/2022. Ông Nguyện là Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế của Trường đại học Curtin (Úc).

Ông tham gia vào ACB từ 2006 và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại ACB trong 16 năm qua. Theo giới thiệu trên website của ACB, ông đã chứng minh năng lực qua các thành tựu trong hai mảng là truyền thông thương hiệu và quản trị nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và đổi mới hiệu quả hoạt động của ACB.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyện trải qua nhiều vị trí, như chuyên viên thương mại, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyển tiền Western Union, Trợ lý Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc truyền thông nội bộ, Giám đốc truyền thông và thương hiệu, Giám đốc nhân sự.

Bên cạnh ông Nguyện, ACB cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Tấn Long giữ chức Phó Tổng Giám đốc ngân hàng. Thời hạn bổ nhiệm là một năm kể từ ngày 12/1/2023.

ong-nguyen-khac-nguyen-duoc-bo-nhiem-lai-lam-pho-tong-giam-doc-acb-2-1673768489.jpg
Ông Ngô Tấn Long - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB

Ông Ngô Tấn Long có bằng thạc sĩ ngành Kinh Tế - Đại học Kinh tế TP.HCM. Ông gia nhập vào ACB từ 2008 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại ACB như: Trưởng phòng phân tích tín dụng và Định chế tài chính – Khối Khách hàng doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm phê duyệt Tín dụng doanh nghiệp; Giám đốc chi nhánh; Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp; Giám đốc Vùng.

Với quyết định này, hiện nay Ban điều hành của ACB gồm có tổng cộng 9 thành viên. Trong đó, Tổng Giám đốc là ông Từ Tiến Phát; 8 Phó Tổng Giám đốc gồm: ông Bùi Tấn Tài, ông Đàm Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Nguyễn Đức Thái Hân, bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, ông Nguyễn Khắc Nguyện và ông Ngô Tấn Long.