hai-cong-ty-ban-le-xang-dau-lon-nhat-viet-nam-thu-gan-nghin-ty-moi-ngay-1683100223.webp

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 của hai “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất trong nước là Petrolimex và PV Oil cho kết quả trái ngược nhau. Trong khi Petrolimex báo doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng thì “ông lớn” PV Oil lại kém khả quan trong quý đầu năm nay. Tuy vậy, tổng doanh thu của hai nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước này ghi nhận gần 88.000 tỷ đồng.

Petrolimex và Pv Oil thu trăm tỷ mỗi ngày
 
Cụ thể, Petrolimex, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước, ghi nhận hơn 67,432 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán xăng dầu và cung cấp các dịch vụ đi kèm  trong 3 tháng đầu năm, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do giá vốn hàng bán trong quý I/2023 là 63,873 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ và chiếm hơn 94% doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,559 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính  tăng 60% so với cùng kỳ đạt 513 tỷ đồng nhờ lãi tỷ giá hối đoái tăng mạnh (281 tỷ đồng). Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 27% lên  382 tỷ đồng, chi phí thương mại tăng 22% lên 2.808 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 207 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 667 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. 

Kết thúc quý I/2023, tổng tài sản của Petrolimex đạt 68.639 tỷ đồng, giảm gần 8% so với đầu năm; Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 22%, còn hơn 9 nghìn tỷ đồng; Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với giá trị 14.581 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm; Ngoài ra, tập đoàn này còn có 4,2 nghìn tỷ đồng đầu tư trái phiếu; Nợ phải trả của Petrolimex giảm 14% xuống 40.213 tỷ đồng; Nợ ngắn hạn với 39.257 tỷ đồng; Tổng vay nợ  là 14.344 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn.

hai-cong-ty-ban-le-xang-dau-lon-nhat-viet-nam-thu-gan-nghin-ty-moi-ngay-1683100276.png

Còn với PV Oil - doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 cả nước, riêng quý I, doanh nghiệp này cũng ghi nhận hơn 20.538 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm nên lợi nhuận gộp giảm 6% xuống 979 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm, các chi phí đều tăng như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận sau thuế của PV oil trong quý này  giảm hơn 6% so với cùng kỳ, đạt 266 tỷ đồng.  So với  Petrolimex, hàng tồn kho của PV Oil ở mức thấp, chỉ 3.283 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và  dự báo giảm giá khoảng 662 tỷ đồng. 

Trong quý I, sản lượng bán ra và doanh thu đều tăng, nhưng giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận gộp giảm 6%, do đó làm giảm lợi nhuận sau thuế trong quý I. . 
 

Hoạt động thương mại âm, dòng tiền hơn 6,3 nghìn tỷ đồng 
 
Ba tháng đầu năm 2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex  ghi nhận âm 2.678 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 156 tỷ đồng do nợ vay tăng mạnh. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 177 tỷ đồng và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 68 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 2.568 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 486 tỷ đồng. 

Tương tự, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PV Oil cũng ghi nhận âm 3.676 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước, cũng do nợ vay tăng mạnh, chiếm 89%. Trong quý I/2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của PV Oil  âm 990 tỷ đồng, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính âm 2.503 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 2.164 tỷ đồng. 
 
Petrolimex hiện có 43 đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu trực tiếp trên cả nước với 5.500 cửa hàng xăng dầu. PV Oil là doanh nghiệp vận hành và quản lý hơn 600 trạm dịch vụ trực thuộc và hơn 3.000 đại lý. Năm 2023, PV Oil đặt kế hoạch doanh thu 50 nghìn tỷ đồng và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 52% và 34% so với cùng kỳ. Tại thị trường Việt Nam, Petrolimex nắm giữ hơn 50% thị phần  bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp, trong khi PV Oil chiếm hơn 20%. Ngoài ra, đây cũng là hai doanh nghiệp có số lượng điểm bán hàng và trạm dịch vụ lớn nhất.