Ngân hàng trung ương Thailand vừa quyết định giữ nguyên lãi suất 2.5%. Thailand tăng lãi suất 8 lần liên tiếp từ tháng 8/2022 đến 9/2023, sau đó giữ nguyên. Nước hàng xóm Indonesia cũng tăng 7 lần từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2023 rồi giữ nguyên 6%.

Thủ tướng Thailand thì liên tục gây áp lực lên NHTW Thailand để giảm lãi suất với lý do “khủng hoảng kinh tế”. Nhưng do Thailand theo cơ chế NHTW độc lập nên thủ tướng không thể can thiệp. NHTW Indonesia cũng độc lập tương tự.

Lạm phát Thailand tháng 3 giảm -0.47%, khác hẳn Indo +3.05%, Mỹ +3.5%, Phil +3.7%. Thường thì NHTW sẽ nâng hay giữ lãi suất cao khi lạm phát cao. Lãi suất của Thailand, Indonesia, Philippines đang cao hơn mức lạm phát tháng 3 khoảng 3%, còn mức chênh của Mỹ là 2%. Lạm phát tháng 3 của Việt nam là +3.97%.

Cũng hôm qua, Thủ tướng Thailand tuyên bố phát tiền cho dân (!) Bắt đầu từ Q4/2024, Chính phủ sẽ chuyển khoản 13.8 tỷ USD cho ~50 triệu dân Thailand (trung bình 275 USD/người). Điều kiện là phải dùng tiền này để mua sắm trực tiếp ở địa phương, nhưng không được mua xăng, dịch vụ và hàng online. Thống đốc NHTW Thailand thì phản đối chính sách này.

Nước bạn thật “lạ”!