PGBank vừa miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực phía Nam của ông Đinh Thành Nghiệp từ ngày 5/7, với lý do "theo định hướng hoạt động của ngân hàng". Ông Đinh Thành Nghiệp này sinh năm 1963, đã gắn bó với ngân hàng PGBank từ khi nhà băng nầy mới thành lập và ông giữ nhiều vị trí quan trọng suốt nhiều năm qua. Sau khi thôi chức Phó Tổng, ông vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT của ngân hàng này.

gan-bo-20-nam-mot-pho-tong-ngan-hang-van-bi-mien-nhiem-khi-ve-tay-chu-moi-1720424472.png

►Ngày 26/8 tới, PGBank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tại khách sạn The Five Residences ở Hà Nội. Tại đây, ngân hàng sẽ bầu bổ sung hai thành viên HĐQT, là ông Đào Quốc Tính và bà Cao Thị Thúy Nga. Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4, cổ đông PGB đã chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Lâm và bà Đinh Thị Huyền Thanh, cả hai mới được bầu vào HĐQT từ tháng 10/2023. Bà Thanh còn từ chức cả vị trí Tổng Giám đốc, và vị trí này hiện đang bỏ trống, do ông Trần Văn Luân tạm thời phụ trách.

►PGBank cũng vừa công khai thông tin cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, theo quy định mới. Ngân hàng này có cơ cấu cổ đông đặc biệt, với sự tham gia của 20 cổ đông đại diện cho 97,424% vốn điều lệ. Ngoài 3 cổ đông lớn chiếm 40% vốn, PGBank còn có 12 cổ đông khác sở hữu từ 3,3% đến 4,9% vốn.

==> Có vẻ PGBank đang cố gắng minh bạch thông tin cổ đông đây. 

Với lại việc Tập đoàn Petrolimex thoái vốn và sự tham gia của Tập đoàn Thành Công (TC Group) hồi giữa năm 2023 đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu cổ đông của PGBank. Đây có thể là một nguyên nhân chính dẫn đến các thay đổi nhân sự hiện tại, khi ngân hàng cần điều chỉnh để phù hợp với các định hướng và chiến lược mới của các cổ đông lớn.