Kienlongbank mới đây đã đưa ra một quyết định nhân sự đáng chú ý khi bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunshine giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 20/9/2021 đến 19/9/2022.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Tuấn đã lập tức đăng ký mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu KLB nhằm nâng sở hữu lên 15,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,913% vốn điều lệ của Kienlongbank. Nếu thành công, Chủ tịch Sunshine Group sẽ trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của ngân hàng này và tiến sát mức trần sở hữu 5% theo quy định.

anh-t2-1618673346-1632908767.jpg
Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunshine.

Thông tin công bố đính kèm cho biết ông Tuấn đang nắm giữ cá nhân hơn 12,4 triệu cổ phiếu KLB, tương đương với 3,83% vốn cổ phần ngân hàng. Người thân và các công ty liên quan với ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu KLB.

Trong khi đó, một nhân vật khác có ‘’gốc gác’’ Sunshine Group là bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Kienlongbank đang sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,72% vốn điều lệ. 

Như vậy, hai cá nhân liên quan đến Sunshine Group đang sở hữu trực tiếp 27,6 triệu cổ phần Kienlongbank, tương đương 8,55% vốn ngân hàng này.

Mặt khác, Kienlongbank là một ngân hàng có cơ cấu cổ đông tương đối cô đặc. Theo thông tin được báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021, chỉ 98 cổ đông tham dự đại diện sở hữu cho hơn 90% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Kienlongbank. Trong đó, có một lượng lớn cổ phần do các thành viên HĐQT, ban điều hành và những người thân nắm giữ trực tiếp.

Cụ thể, hai cá nhân có liên quan đến Sunshine Group là ông Đỗ Anh Tuấn và Trần Thị Thu Hằng đang sở hữu trực tiếp 27,6 triệu cổ phần Kienlongbank, tương đương 8,55% vốn.

Ông Vũ Xuân Dương, em rể của ông Mai Hữu Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Kienlongbank kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, nắm giữ hơn 15,68 triệu cp tại ngân hàng (4,89%).

Số cổ phần KLB do ông Võ Quốc Lợi, Phó Tổng giám đốc Kienlongbank và cũng là con trai ông Võ Quốc Thắng (hay còn biết đến là "bầu" Thắng), sở hữu là gần 15,2 triệu đơn vị (4,69%).

Phó Chủ tịch Phạm Trần Duy Huyền và Thành viên HĐQT Nguyễn Thụy Quỳnh Hương cũng nắm giữ lần lượt hơn 15,3 triệu cp (4,73%) và gần 14,3 triệu cp (4,41%). Trong khi đó, bà Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kienlongbank, lại chỉ sở hữu 800.000 cổ phiếu (0,25%).

Như vậy, riêng các lãnh đạo của Kienlongbank và người nhà đã sở hữu tới hơn 27,5% vốn điều lệ của ngân hàng. Nếu như ông Tuấn hoàn tất việc mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu, con số này sẽ tăng lên 28,6%.