RMIT

[Bạn có biết] Apple trả lương cho nhân viên bao nhiêu?

Đỗ Quyên
Bài viết: 54

Tại Apple, người được trả lương cao nhất trong số liệu mới công bố là một kỹ sư ở California với 350.000 USD, trong khi người được trả thấp nhất trong số những nhân sự xin visa là 2 kế toán ở Texas với 106.500 USD.

Apple có mức lương cạnh tranh và phúc lợi tốt, nhiều dự án thú vị, đồng nghiệp thông minh và môi trường làm việc thoải mái. Điều không hài lòng duy nhất của tôi ở Apple là mọi người phải chen chúc trong những văn phòng chật chội, hy vọng khi chuyển qua trụ sở mới kiểu "tàu vũ trụ", ai cũng có khu làm việc riêng tư. Đó là nhận xét của một kĩ sư phần mềm đang làm việc cho Apple. Vậy bạn có thắc mắc là Apple đang trả lương cho nhân viên của họ bao nhiêu hay không?

tim-apple-store-westlake-780x519-15332717912911396049130-1637743933.jpg
 


Tại Mỹ, toàn bộ các doanh nghiệp phải tiết lộ số tiền họ dự định trả cho lao động nước ngoài khi nộp đơn xin visa. Theo đó, dữ liệu từ Văn phòng Chứng nhận Lao động Nước ngoài của Mỹ cho thấy thông tin về gần 1.000 visa làm việc của các nhân sự Apple và tiết lộ về vai trò, thù lao của họ. 

Số liệu này không công bố một số chi tiết, chẳng hạn như thiếu các khoản thưởng cổ phiếu - vốn giúp tăng đáng kể số tiền thưởng họ nhận được. Tuy nhiên, những chi tiết cơ bản về thù lao của mỗi vị trí vẫn được công bố, ví dụ như nhà phát triển phần mềm, kỹ sư điện, quản lý hệ thống máy tính và thông tin hay chuyên viên thống kê.

Mức lương được tiết lộ chủ yếu là của các nhân sự ở California, Texas và Washington, một số ở New York, Colorado, Massachusetts, Oregon, Florida, New Jersey, South Carolina, North Carolina và Illinois. Người được trả lương cao nhất trong số liệu mới công bố là một kỹ sư ở California với 350.000 USD, trong khi người được trả thấp nhất trong số những nhân sự xin visa là 2 kế toán ở Texas với 106.500 USD.

Phát triển phần mềm cho hệ thống

Kỹ sư phát triển phần mềm cho hệ thống (45 vị trí): 128.000 - 220.000 USD

Kỹ sư phá triển phần mềm (35 vị trí): 132.000 - 239.871 USD

Kỹ sư machine learning (30 vị trí): 135.000-  250.000 USD

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các bài kiểm tra (6 vị trí): 137.275 - 186.110 USD

Kỹ sư dịch vụ sản xuất (5 vị trí): 150.000 - 160.000 USD

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các ứng dụng (5 vị trí): 173.835 - 194.105 USD

Kỹ sư phát triển phần mềm cho firmware (5 vị trí): 125.000 - 205.108 USD

Kỹ sư phát triển phần mềm AR/VR (4 vị trí): 120.000 - 246.000 USD

Kỹ sư nghiên cứu machine Learning (4 vị trí): 154.061 - 211.300 USD

Kỹ sư điện tử (không bao gồm máy tính)

Kỹ sư thiết kế ASIC (26 vị trí): 110.000 - 195.500 USD

Kỹ sư phát triển phần cứng (25 vị trí): 135.000 - 190.000 USD

Kỹ sư xác minh thiết kế (18 vị trí): 125.000 - 231.438 USD

Kỹ sư IT cơ bản (10 vị trí): 139.050 - 209.396 USD

Kỹ sư thiết kế SOC (5 vị trí): 145.000 - 176.000 USD

Kỹ sư triển khai kết cấu cho vi mạch VLSI (5 vị trí): 136.930 - 153.144 USD

Phát triển phần mềm cho ứng dụng

Kỹ sư phát triển phần mềm cho ứng dụng (118 vị trí): 130.000 - 240.000 USD

Kỹ sư phát triển phần mềm (71 vị trí): 120.000 - 246.000 USD

Kỹ sư công cụ và tự động hoá (19 vị trí): 125.000 - 210.000 USD

Quản lý dự án kỹ thuật (9 vị trí trí): 135.000 - 215.000 USD

Kỹ sư phát triển phần mềm cho các bài kiểm tra (5 vị trí): 125.000 - 195.000 USD

Kỹ sư công nghiệp

Quản lý dự án kỹ thuật (5 vị trí): 128.772 - 181.360 USD

Quản lý chương trình kỹ thuật vận hành (5 vị trí): 145.000 - 180.000 USD

Kỹ sư chất lượng sản xuất (4 vị trí): 125.200 - 145.000 USD

Phân tích nghiên cứu về hoạt động

Quản lý dự án kỹ thuật (10 vị trí): 130.000 - 190.000 USD

Lên kế hoạch về nguồn cung nhu cầu sản phẩm trên toàn thế giới (5 vị trí): 133.700 - 155.000 USD

Nghiên cứu khoa học dữ liệu (5 vị trí): 165.000 - 190.000 USD

Quản lý nguồn cung ứng chiến lược (4 trị trí): 115.000 - 150.000 USD

Quản lý hệ thống thông tin và máy tính

Kỹ sư phát triển phần mềm - quản lý ứng dụng (17 vị trí): 189.190 - 265.283 USD

Quản lý hệ thống thông tin và máy tính (5 vị trí): 128.606 - 252.117 USD

Kỹ sư điện

Kỹ sư thiết kế hệ thống (8 vị trí): 128.544 - 190.000 USD

Kỹ sư hệ thống phần cứng (5 vị trí): 150.000 - 188.000 USD

Kỹ sư công nghiệp

Quản lý dự án kỹ thuật (5 vị trí): 129.772 - 181.360 USD

Quản lý chương trình vận hành kỹ thuật (5 vị trí): 145.000 - 180.000 USD

Kỹ sư cơ khí

Kỹ sư thiết kế sản phẩm (12 vị trí): 145.000 - 220.000 USD

Kỹ sư phát triển phần cứng (5 vị trí): 145.000 - 190.000 USD

Quản lý dự án IT

Quản lý dự án kỹ thuật (6 vị trí): 153.600 - 188.739 USD

Chuyên viên khoa học dữ liệu (5 vị trí): 160.000 - 182.000 USD

Kỹ sư công cụ và tự động hoá (7 vị trí): 129.000 - 167.840 USD