Ngân hàng Agribank dưới sự điều hành của Chủ tịch Phạm Đức Ấn vừa mới công bố mục tiêu kế hoạch năm 2024. Theo đó, kế hoạch năm nay đưa ra lãi và doanh thu cao hơn 6% theo kết quả năm trước.

Theo báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2024, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)  công bố mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 26.960 tỷ theo ý kiến của NHNN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

agribank-lam-an-the-nao-duoi-su-lanh-dao-cua-chu-tich-pham-duc-an-1715760014.jpg
Chủ tịch Phạm Đức Ấn

Được biết, kế hoạch  này có tăng 6% so với năm ngoái và không thấp hơn mức lợi nhuận kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Còn kế hoạch lợi nhuận mới cập nhật của Agribank thấp hơn mục tiêu trong báo cáo thường niên từ gần 100 tỷ đồng đến hơn 450 tỷ đồng.

Trong năm 2023,  Agribank báo lãi trước thuế hợp nhất ở mức 25.859 tỷ, còn lại lãi trước thuế riêng lẻ 25.526 tỷ đồng. Nếu như vậy, ước tính được  doanh thu của Agribank trong năm 2024 sẽ có mức 27.411 tỷ hoặc 27.057 tỷ.

Năm 2023 Agribank đã chi hơn mức 19.347 tỷ để dự phòng rủi ro, còn năm nay dự kiến chi  hơn 20.800 tỷ cho các nhóm nợ.

Về thu nhập 2 tháng đầu năm. Agribank giảm gần 1.200 tỷ so với cùng kỳ 2023. Theo chủ tịch Phạm Đức Ấn phát biểu mới đây tại hội nghị, hiện quy mô tổng tài sản Agribank trên 2 triệu tỷ đồng, còn nguồn vốn huy động đạt 1,8 triệu tỷ và dư nợ cho vay 1,550 triệu tỷ.