Ngoài mức phạt tiền gần 900 triệu đồng, Thái Sơn còn bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng.
 

vi-sao-thai-son-bi-phat-nang-gan-900-trieu-dong-cam-giao-dich-chung-khoan-3-thang-1684728515.jpeg

Theo đó, trong quyết định của Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chỉ ra Công ty Thái Sơn - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (mã chứng khoán EIN) đã bán 1,5 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022 và mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là gần 29,1 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu EIN) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Hành vi vi phạm trên được quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Vậy nên Công ty Thái Sơn đã bị phạt tiền hơn 870 triệu đồng do không báo cáo cổ phiếu dự kiến giao dịch. Ngoài ra, Công ty Thái Sơn cũng bị Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Theo hồ sơ công ty, công ty này bắt đầu hoạt động từ ngày 01/03/2011, do ông Nguyễn Duy Tân làm đại diện pháp luật và ngành nghề kinh doanh đa dạng trong đó lĩnh vực chính là "Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao", do Chi cục Thuế Quận 10 quản lý.