Nếu chưa tự nguyện thì Nhà nước nên tiếp tục cải tiến thuế để người lao động giảm nộp thuế phí (như tăng điều kiện miễn trừ gia cảnh người làm công ăn lương về thuế thu nhập cá nhân; hay giảm phí cầu đường) và bù lại bằng tăng thu thuế nhà đất to, thu đúng các đại gia, giới hành nghề tự do có thu nhập lớn....

Chính sách thuế, phí không cào bằng

Nhìn lại chính sách thuế, phí của Việt Nam, cần tiếp tục hoàn thiện cho hợp lý hơn. Những đối tượng sản xuất như doanh nghiệp và đối tượng tiêu dùng trực tiếp thì nên tìm cách giảm xuống. Còn những đối tượng có sự gia tăng về thu nhập thì phải có một mức thu hợp lý, có thể cao hơn để vừa tăng thu ngân sách, vừa điều tiết được thị trường, giảm đầu tư, trên nguyên tắc là không cào bằng.

-----------------------

Bài trả lời trên báo Thời báo tài chính:

Phối hợp đồng bộ các chính sách để hỗ trợ phục hồi, tăng trưởng kinh tế | Thời báo Tài chính Việt Nam (thoibaotaichinhvietnam.vn)