434646100-10163345531338294-6879437364924760295-n-1712142354.jpg
 

 

Nếu coi tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ báo quan trọng cùng với lạm phát (như người ta hay nhìn ở bên Mỹ) thì đó là cơ sở để giảm lãi suất.

Nhưng đặt trong bối cảnh Việt Nam, ví dụ trong tương quan với GDP và xuất khẩu thì tỷ lệ thất nghiệp này có gì đó sai sai.

Năm 2016 và 2017, tăng trưởng GDP và xuất khẩu đều cao hơn 2023 nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại cũng cao hơn

Thực tế mức thu nhập, sức tiêu dùng và tình hình kinh doanh của năm 2023 thì mọi người chắc cũng có thể cảm nhận được.

Có lý gì mà thất nghiệp lại xuống, hay data có vấn đề