KẾT QUẢ TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024 CỦA TCBS

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 1/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận 1.160 tỷ đồng, tăng 32% so với quý 4/2023 và 159% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 128% so với quý 1/2023.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) quý 1/2024 lần lượt đạt 14% và 8%. TCBS là một trong các công ty chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 1/2024 đạt 159 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và 6% so với quý 4/2023.

Doanh thu lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền (UTTB) bán quý 1/2024 đạt 573 tỷ đồng (tăng 13% so với quý 4/2023 và tăng 109% so với quý 1/2023).

Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 233 tỷ đồng trong quý 1/2024, ngang bằng với mức doanh thu của cùng kỳ năm ngoái.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của TCBS trong quý 1/2024, với doanh thu đạt 729 tỷ đồng (tăng 122% so với quý 1/2023).

------------------

Nguồn: Xuân Lê