Sáng nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã gửi văn bản cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh làm rõ thông tin đã lan truyền không rõ nguồn gốc, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 8/4/2022

Trong văn bản gửi đi trong sáng nay cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh của công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã làm rõ thông tin về hoạt động phát hành trái phiếu. HSG khẳng định đến thời điểm hiện tại, HSG không thực hiện phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào.

Bên cạnh đó, HSG cũng khẳng định là một doanh nghiệp niêm yết, hoạt động dưới sự quản lý của các Cơ quan nhà nước. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các cơ quan nhà nước đối với Doanh nghiệp là hoạt động bình thường, theo kế hoạch của Cơ quan nhà nước. Tập đoàn Hoa sen luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế và chứng khoán.

Nội dung công bố thông tin như sau:

Tại phiên giao dịch chiều ngày 8/4/2022, trên các diễn đàn về chứng khoán, các nhóm mạng xã hội (Zalo, Viber, Telegram, ...) đã lan truyền hình ảnh một trang giấy A4 không rõ nguồn gốc, gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, khiến cho nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu, làm cho giá cổ phiếu HSG giảm sàn như hình ảnh dưới đây:

a4-1649724652.jpg
 

Để làm rõ thông tin cho các nhà đầu tư, quý cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) công bố thông tin liên quan như sau:

  • Ngày 28/10/2021, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.
  • Thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình làm cơ sở ban hành quyết định thanh tra chuyên đề hoạt động phát hành trái phiếu và thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán của một số doanh nghiệp ngoài nhà nước là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, từ ngày 17-19/3/2022, Thanh tra Bộ Tài chính đã đến thu thập tài liệu, số liệu tại Tập đoàn Hoa Sen.
  • Ngày 19/3/2022, Tập đoàn Hoa Sen đã gửi đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đoàn Thanh tra. Cho đến hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không nhận được thêm văn bản yêu cầu bổ sung tài liệu, số liệu của Thanh tra Bộ Tài chính.

Đối với các nội dung dự kiến thanh tra chuyên đề (nếu có), Tập đoàn Hoa Sen xin được thông tin như sau:

  1. Về hoạt động phát hành trái phiếu

    Theo Nghị quyết số 19/NQ/HĐQT/2019 ngày 3/4/2019 về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu và Tập đoàn Hoa Sen đã công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCK TPHCM ngày 3/4/2019. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan, Tập đoàn Hoa Sen đã không thực hiện việc phát hành trái phiếu này. Do đó, hiện tại, Tập đoàn Hoa Sen không có phát hành bất kỳ trái phiếu doanh nghiệp nào. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2020-2021 của Tập đoàn Hoa Sen được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, tại mục Nợ dài hạn, tiểu mục Vay và nợ thuê tài chính dài hạn hoàn toàn không có số dư do phát hành trái phiếu doanh nghiệp (thuyết minh số 22b tại trang 44, 45). Đường link đến Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2020-2021 như sau:

https://info.hoasengroup.vn/vi/bai-viet/hsgcbtt-bctc-hop-nhat-va-ban-giai-trinh-kqkd-hop-nhat-ndtc-20202021/8705.

  1. Về việc thực hiện pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán:

    Tập đoàn Hoa Sen là một doanh nghiệp niêm yết, hoạt động dưới sự quản lý của các Cơ quan Nhà nước. Do đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra về kế toán, thuế, chứng khoán của các Cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp là một hoạt động bình thường, theo kế hoạch của Cơ quan quản lý Nhà nước. Tập đoàn Hoa Sen khẳng định luôn tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp và pháp luật về kế toán, thuế, chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2022 tại đường dẫn https://info.hoasengroup.vn/vi/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin và/hoặc trên ấn phẩm …… của Công ty. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cám ơn và kính chào./.