sau-12-nam-dieu-hanh-tong-giam-doc-yeah1-da-troi-ghe-1-1695112837.webp

Ông Đào Phúc Trí đã gửi đơn xin từ nhiệm vào ngày 15/9 vừa qua về vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 từ ngày 18/9/2023. Lý do là vì ông muốn tập trung nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị cũng như xây dựng định hướng và chiến lược tại các thị trường quốc tế cho Yeah1.

Trước đó 1 tuần, ông Đào Phúc Trí đã mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu của Yeah1 để nâng lượng cổ phiếu ông nắm giữ lên 3,84 triệu đơn vị, trở thành cổ đông lớn của Yeah1.

Được biết, ông Đào Phúc Trí sinh năm 1980 và tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông Trí là 1 trong 3 cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1. Từ năm 2006 - năm 2012, ông Trí nắm giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh Yeah1.

Từ năm 2012 đến nay, ông Trí làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Yeah1 đã có nhiều biến động sau khi Yeah1 trải qua biến cố liên quan đến Youtube. Cụ thể, một thành viên sáng lập khác là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã rời tập đoàn. Tuy nhiên, ông Trí vẫn tiếp tục gắn bó với Yeah1.

Kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2023 của Yeah1 khá tích cực khi đạt doanh thu thuần 142 tỷ đồng - tăng trưởng 6% và lợi nhuận sau thuế 9,1 tỷ đồng, - tăng trưởng 19% so với nửa đầu năm 2022.

sau-12-nam-dieu-hanh-tong-giam-doc-yeah1-da-troi-ghe-1695112842.webp

Năm nay, doanh nghiệp này đã đặt mục tiêu doanh thu 425 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng. Như vậy, dù con số tăng trưởng tích cực nhưng Yeah1 chỉ mới hoàn thành được 33% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận.