lien-danh-tap-doan-hung-thinh-trung-du-an-2400-ti-o-quy-nhon-1618230378-1618216014.jpg
Phối cảnh dự án

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đối với Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, TP. Quy Nhơn.

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty CP Đầu tư Việt Tâm và Công ty CP dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn.

Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương được thực hiện tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn. Tổng chi phí thực hiện dự án là 2.406 tỉ đồng.Trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 732 tỷ đồng. 

Dự án có tổng diện tích 69,8ha. Theo văn bản nói trên, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 tháng kể từ ngày cấp thẩm quyền công nhận chủ đầu tư dự án và giao đất cho nhà đầu tư. Về thời gian khởi công, hoàn thành xây dựng, nhà đầu tư được quyền lựa chọn ngày khởi công dự án nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý bàn giao đất lần đầu.

Theo tìm hiểu, tháng 7/2017, UBND tỉnh Bình Định có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP Đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh thực hiện (sau đổi tên là Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh) với tổng vốn đầu tư là 1.978 tỉ đồng, dự kiến triển khai từ quý 4/2017 đến quý 2/2023.

Tuy nhiên, tháng 5/2019, dự án đã được UBND tỉnh Bình Định rà soát lại chủ trương đầu tư theo khuyến nghị của cơ quan chức năng về thanh tra. Dự án sau đó được UBND tỉnh Bình Định ra quyết định thu hồi do chưa có đủ cơ sở pháp lý để giao đất cho nhà đầu tư.

Đến ngày 9/9/2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3221 về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất (có giá trị thương mại cao) để tổ chức đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện và giao Sở Xây dựng Bình Định làm bên mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương được phát hành hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 9/3 - 9/4/2020. Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ dự sơ tuyển và trúng sơ tuyển là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh - Công ty CP Đầu tư Việt Tâm - Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh đảm nhận khoảng 70% khối lượng công việc; Công ty CP Đầu tư Việt Tâm và Công ty CP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn mỗi thành viên đảm nhận 15% khối lượng công việc.