Ngày 20/06/2024: S&P Global Ratings công bố duy trì xếp hạng Việt Nam ở mức 'BB+/B'; Triển vọng ổn định.

Tổng quan:

Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng tốc trong năm nay nhờ sự cải thiện cầu của thị trường quốc tế được khẳng định tuy nhiên với giả định những thách thức trong nước trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng đang dần được giải quyết.

Trong khi đó, tốc độ tích lũy nợ công của chính phủ có thể sẽ tăng lên trong vài năm tới do nhu cầu đẩy mạnh đầu tư công.

S&P khẳng định xếp hạng tín dụng quốc gia dài hạn của quốc gia ở mức 'BB+' và ngắn hạn cho công cụ nợ ở mức 'B' đối với Việt Nam.

Triển vọng xếp hạng dài hạn là ổn định, phản ánh kỳ vọng của chúng tôi rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những thách thức trong lĩnh vực tài chính sẽ không làm suy yếu nghiêm trọng bảng cân đối kế toán vững chắc của chính phủ.

Chi tiết bản công bố (Tiếng Anh): https://disclosure.spglobal.com/.../type/HTML/id/3200038

Rất hi vọng Việt Nam chúng sẽ sớm lên mức Đầu tư BBB trước 2030 như mục tiêu của Chính phủ đặt ra. Lợi ích sẽ vô cùng lớn, hơn cả việc nâng hạng TTCK lên Mới nổi nhiều.

Happy Investing!