Chắc bạn này viết tiếng anh, xong người up dùng Google dịch 😁!