vậy còn việc ngân hàng ép mở kèm thẻ tín dụng khi vay thì sao ạ? không thấy ai nhắc tới dù 90% ngân hàng làm vậy.