Tôi dùng luôn trường hợp của IJC để giả thích cho một số bạn: tại sao giá cp xuống thấp khi phát hành thêm, cũng như trả lời câu hỏi: nên làm gì khi DN phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu?

428619203-7263996920354403-4618766872783747109-n-1708920372.jpg
 

Công ty CP Phát triển Hạ Tầng Kỹ Thuật (IJC) phát hành cổ phiếu thêm cho cổ đông hiện hữu:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/2/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/2/2024

Số lượng dự kiến: 125.916.254 cổ phiếu.

Giá phát hành: 10.000 đồng cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền mua được 50 cổ phiếu).

Khi đó giá cổ phiếu của IJC sẽ thay đổi như thế nào. (Việc này tôi đã phân tích trong các lớp học, nay phân tích lại.)

** Giá IJC trước phát hành thêm: 14.65

Số cp trước phát hành thêm: 251,832,059

Giá trị vốn hoá cp trước phát hành thêm = 14.65 * 251,832,059 = 3,689,339,664

** Giá IJC phát hành thêm: 10.00

Số cp phát hành thêm: 125,916,254

Giá trị tăng thêm = 10.00 * 125,916,254 = 1,259,162,540

** Tổng giá trị DN sau phát hành = 3,689,339,664 + 1,259,162,540 = 4,948,502,204

** Tổng số cp sau phát hành = 251,832,058 + 125,916,254 = 377,748,313.

** Giá cổ phiếu IJC sau phát hành = 4,948,502,204 / 377,748,313 = 13.10

Giá 13.10 sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch không hưởng quyền.

Giá 13.10 này giảm so với giá đóng cửa trước phát hành = (14.65 - 13.10) / 13.10 = 11.83%

Vậy nhà đầu tư đang có cổ phiếu IJC nên chọn 1 trong phương án sau:

1. Nếu mua số cổ phiếu phát hành thêm thì sẽ không bị lỗ bởi sự giảm 11.83% này.

2. Bán ra cổ phiếu IJC khi nhận được thông báo và trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Nếu NĐT không chọn phương án 1 hay phương án 2, thì sẽ bị lỗ 11.83%.

Các bạn cần hỏi thêm cứ comment nhé.

Thân ái

Chú Ba tài chính

Lâm Minh Chánh

Chánh Lâm