ngay-vingroup-quyet-dinh-thoai-von-vincom-retail-ba-tran-mai-hoa-cung-len-chuc-1710827287.png

Bà Trần Mai Hoa

Hôm qua, Công ty cổ phần Vincom Retail (HOSE: VRE) đã miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty. Theo đó, bà Phạm Thị Thu Hiền được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing. Trước đó bà giữ vị trí Tổng Giám đốc Vincom Retail.

Điều đáng chú ý là vào tháng 10/2023, bà Hiền từ vị trí Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing lên làm Tổng Giám đốc Vincom Retail, nay bà được luân chuyển về vị trí cũ. Bà Trần Mai Hoa khi đó từ chức Tổng Giám đốc Vincom Retail trở thành thành viên HĐQT.

Như vậy, sau gần nửa năm đổi vị trí cho nhau, bây giờ bà Trần Mai Hoa đã trở lại vị trí Tổng Giám đốc Vincom Retail trước đó. Bà Trần Mai Hoa đã giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vincom Retail từ năm 2014 đến đầu năm 2016. 

Bà Trần Mai Hoa sinh năm 1974, cử nhân kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Vincom Retail, bà Hoa đã giữ vai trò Giám đốc Ban quản lý dự án tại Vincom Mega Mall Times City và Vincom Mega Mall Royal City trong 10 năm.