Nếu bạn nghĩ Việt Nam xây sân bay nhiều sẽ lãng phí và không cần thiết?

Hãy xem top 25 quốc gia có số lượng sân bay lớn nhất thế giới. Indonesia đứng thứ 10, lớn hơn cả Trung Quốc.

So với số lượng sân bay hiện có của Việt Nam thì còn khá khiêm tốn.

san-bay-1716882375.jpg
 

-------------------

Seasia Stats