nam-ngoai-so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-vnx-lai-2-nghin-ty-1684838842.jpeg

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố cho thấy năm ngoái tổng doanh thu đạt 3.423 tỉ đồng, tăng 66,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chiếm đến 93,2% là mảng doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán, đạt mức 3.192,5 tỉ đồng, tăng 63,9% so với năm 2021. Mang về cho VNX 224,7 tỉ đồng doanh thu là các dịch vụ niêm yết chứng khoán, dịch vụ phí đấu thầu, đấu giá, hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động nghiệp vụ.

Nhờ chi phí giá vốn hàng bán của VNX chỉ ở mức 169,1 tỉ đồng nên đã giúp VNX có lợi nhuận gộp lên tới 3.254,3 tỉ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận gộp lên đến 95%. Sau khi trừ đi các chi phí khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam báo lãi sau thuế năm 2022 tăng 52% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.089 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VNX giảm 565,1 tỉ đồng so với đầu năm, đạt 4.043,6 tỉ đồng. Trong đó, chiếm 65,5% tổng tài sản là tổng số dư tiền gửi, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.651,6 tỉ đồng.

Nhờ sở hữu ‘núi tiền’ nên trong năm 2022 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã thu về hơn 103 tỉ đồng từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, tăng 2,8 lần so với năm 2021.