how-to-invest-your-ira-in-gold-and-precious-metals-600x400-1634372569.jpeg
 

Vàng vật lý

Các thanh và đồng tiền vàng nhỏ đã chiếm 2/3 nhu cầu vàng đầu tư hàng năm và khoảng 1/4 nhu cầu vàng toàn cầu trong thập kỷ qua. Nhu cầu về kim cương và tiền vàng đã tăng gấp bốn lần kể từ đầu những năm 2000 và xu hướng này bao trùm cả phương Đông và phương Tây. Các thị trường mới, chẳng hạn như Trung Quốc, đã được thiết lập và các thị trường cũ, bao gồm cả châu Âu, đã xuất hiện trở lại.

Quỹ đầu tư vàng EFT

Các quỹ giao dịch trao đổi bằng vàng được hỗ trợ về mặt vật lý (ETF), hàng hóa trao đổi (ETC) và các quỹ tương tự chiếm khoảng một phần ba nhu cầu vàng đầu tư. Các quỹ này được thành lập vào năm 2003 và tính đến tháng 3 năm 2016, họ đã nắm giữ 2.300 tấn vàng vật chất thay mặt cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Tài khoản vàng phân bổ

Các ngân hàng vàng miếng cung cấp cho khách hàng tổ chức hoặc khách hàng giàu có các tài khoản giao dịch bằng vàng gồm dịch vụ gửi vàng và các khoản khách như giao dịch tiền tệ. Chủ tài khoản được phân bổ là chủ sở hữu hợp pháp của một số lượng vàng cụ thể. Các ngân hàng vàng thỏi cũng cung cấp các tài khoản chưa phân bổ. Trong tài khoản chưa phân bổ, khách hàng không sở hữu các thanh vàng hoặc tiền xu cụ thể, nhưng có quyền lợi chung đối với một lượng vàng nhất định. Nhà đầu tư không phải là chủ sở hữu hợp pháp của bất kỳ vàng vật chất nào.

Đầu tư vàng trực tuyến

Đầu tư vàng trực tuyến cũng là một hình thức mới. Một cách ngày càng phổ biến để tiếp cận thị trường vàng là Internet Investment Gold (IIG). Nó cho phép các nhà đầu tư mua vàng vật chất trực tuyến, cất giữ trong kho chuyên nghiệp và sở hữu nếu có nhu cầu. IIG cung cấp cho các nhà đầu tư một phương thức vô cùng thuận tiện để hưởng lợi từ việc sở hữu hoàn toàn vàng vật chất.

Các hình thức khác: Hợp đồng tương lai

Đầu tư vào hình thức phái sinh đòi hỏi nhiều kiến ​​thức về tài chính hơn các hình thức đầu tư khác và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các giao dịch phái sinh được thực hiện tại quầy và trên các sàn giao dịch. Các giao dịch như vậy đứng ở vị trí trung tâm khớp lệnh cho người mua và người bán. Các loại hình OTC có cấu trúc linh hoạt hơn nhưng cũng có nhiều rủi ro hơn.

Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng. Những cổ phiếu như vậy có thể tương quan với giá vàng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng và lợi nhuận của cổ phiếu phụ thuộc vào thu nhập dự kiến ​​trong tương lai của công ty, không chỉ phụ thuộc vào giá trị của vàng. Vì vậy, dù bạn thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào, hãy nghĩ về tương lai dài hạn.