Kết thúc quý đầu năm 2024, doanh thu thuần của công ty Dầu khí Thanh Hoá đạt 2,53 tỷ đồng, tăng gấp 12,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ mảng xây lắp với hơn 2,17 tỷ đồng, trong khi mảng kinh doanh bất động sản chỉ đóng góp một phần nhỏ với hơn 357,5 triệu đồng.

Trong quý, lợi nhuận gộp của công ty đạt trên 139,4 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính của Dầu khí Thanh Hoá giảm mạnh từ 762,4 triệu đồng xuống còn 318,2 triệu đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên 34,8%, đạt 1,84 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, Dầu khí Thanh Hoá ghi nhận khoản lỗ 1,4 tỷ đồng, gần gấp 2,3 lần so với khoản lỗ 620 triệu đồng của cùng kỳ năm 2023.

Đại diện công ty cho biết nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ này là do tổng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, cùng với doanh thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu nhập khác không đủ để bù đắp chi phí vốn và chi phí quản lý trong kỳ, dẫn tới lợi nhuận sau thuế của quý I bị âm.

Ngoài ra, do lãi suất tiền gửi trong quý I/2024 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty giảm mạnh, trong khi chi phí quản lý trong kỳ tăng lên, khiến lợi nhuận sau thuế quý I thấp hơn so với cùng kỳ.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần trong kỳ của Dầu khí Thanh Hoá đạt 94,9 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là âm 4,67 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty tính đến ngày 31/3/2024 là hơn 594,2 tỷ đồng, giảm hơn 5,5 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện tại, công ty chỉ còn hơn 43,7 triệu đồng tiền mặt và hơn 863 triệu đồng tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho tính đến ngày 31/3/2024 ghi nhận hơn 90,7 tỷ đồng.

Dầu khí Thanh Hoá có khoản nợ phải trả tính đến ngày 31/3/2024 lên tới hơn 519,3 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn với hơn 394,8 tỷ đồng và nợ ngắn hạn với hơn 124,5 tỷ đồng.

Hiện tại, nợ phải trả của công ty gấp gần 7 lần vốn chủ sở hữu. Thực tế, việc nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn so với vốn chủ sở hữu cho thấy công ty đang vay mượn nhiều hơn so với số vốn hiện có, dẫn đến rủi ro tiềm tàng trong việc trả nợ, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng cao.

Khoản vay và nợ thuế dài hạn của công ty lên tới hơn 309,7 tỷ đồng, trong đó, khoản vay dài hạn từ Ngân hàng TMCP Đại chúng là hơn 307,3 tỷ đồng và vay dài hạn từ các nguồn khác là hơn 2,3 tỷ đồng.