Mới đây, Bộ Công Thương cho biết đơn vị đang có nhu cầu thanh lý lô tài sản bao gồm 21 chiếc xe Toyota Camry, Hyundai Country, Corolla Altis, Zace, Hiace, Inova, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Jolie, Mercedes Benz, Ford everest, Ford Laser... Những chiếc xe này đã được sử dụng khoảng 14 đến 22 năm và năm sán xuất từ 2000 đến 2007.
Và Bộ Công Thương đang cần các đơn vị thẩm định giá khởi điểm cho lô tài sản này theo giá trị thực tế hiện tại để có thể làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định.

Số xe này cũng đã chạy được 124.000 đến 384.000 km, nguyên giá xe cũng khoảng từ 400.000.000 đồng đến 940.000.000 đồng.

BẢNG CHI TIẾT XE VÀ NGUYÊN GIÁ:

Loại tài sản Năm sản xuất Số km đã sử dụng Nguyên giá
Toyota Camry đen 5 chỗ 2003 384.280 583,9 triệu đồng
Toyota Camry đen 5 chỗ 2004 316.372 733,6 triệu đồng
Toyota Camry xanh 5 chỗ 2001 277.024 656,9 triệu đồng
Toyota Camry xanh 5 chỗ 2000 333.113 512,9 triệu đồng
Toyota Camry ghi hồng 5 chỗ 2001 275.676 549,1 triệu đồng
Toyota Camry đen 5 chỗ 2003 303.552 688,3 triệu đồng
Toyota Camry xanh 5 chỗ 2000 193.574 512,9 triệu đồng
Toyota Corolla Altis xanh 5 chỗ 2004 251.820 551,5 triệu đồng
Toyota Corolla Altis đen 5 chỗ 2004 256.660 544,3 triệu đồng
Toyota Corolla Altis đen 5 chỗ 2001 285.520 408,5 triệu đồng
Toyota Corolla Altis xanh 5 chỗ 2002 251.132 411,5 triệu đồng
Toyota Zace ghi vàng 7 chỗ 2005 292.608 514,3 triệu đồng
Toyota Hiace 16 chỗ 2003 334.425 400 triệu đồng
Toyota Inova ghi hồng 8 chỗ 2007 334.052 689 triệu đồng
Toyota Land Cruiser trắng 8 chỗ 2006 282.389 575,5 triệu đồng
Mitsubishi Jolie ghi 7 chỗ 2004 322.253 452,7 triệu đồng
Mitsubishi Pajero xanh 7 chỗ 2004 347.230 936,5 triệu đồng
Ford everest đen 7 chỗ 2005 330.074 581 triệu đồng
Ford Laser đen 5 chỗ 2005 175.559 577,5 triệu đồng
Hyundai Country 29 chỗ 2005 254.190 843,1 triệu đồng
Mercedes Benz ghi 16 chỗ 2005 124.054 550 triệu đồng