Giảm 21.300 tỉ đồng thuế thu nhập và giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Minh Thiên
Bài viết: 38

Doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất…Tính chung việc thực hiện 4 đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỉ đồng.

uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-bieu-quyet-1631794700.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100%. Ảnh: Đ.X

Hôm nay 16.9, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc ban hành gói miễn, giảm thuế trị giá 21.300 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị khó khăn do Covid-19 phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo tờ trình gửi Quốc hội, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và giảm so với năm 2020, không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hay hình thức sở hữu. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước theo đề xuất này là khoảng 2.200 tỉ đồng.

Cùng với giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ còn đề nghị giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 1.10.2021 đến hết ngày 31.12.2021 đối với doanh nghiệp vận tải, dịch vụ lưu trú, du lịch, ăn uống, xuất bản (trừ trực tuyến), điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm, xuất bản âm nhạc, du lịch, hoạt nghệ thuật và giải trí.

Các doanh nghiệp trên sẽ được giảm 30% thuế giá trị gia tăng nếu nộp thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc được giảm 30% mức tỷ lệ % nếu nộp thuế theo phương pháp tỉ lệ % trên doanh thu. Mục đích của việc giảm thuế giá trị gia tăng của Chính phủ nhằm giảm số tiền cho người mua thể hiện qua hóa đơn bán hàng, qua đó gián tiếp hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Chính phủ đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng trong quý III và quý IV.2021 không phân biệt trong hay ngoài vùng dịch hay khu vực giãn cách. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này khoảng 8.800 tỉ đồng.

Ngoài ra, để giảm gánh nặng nợ để giúp doanh nghiệp yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Chính phủ đề xuất miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức bị lỗ trong năm 2020. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước theo phương án này là khoảng 5.300 tỉ đồng.

Tính chung việc thực hiện 4 đề xuất nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 21.300 tỉ đồng, theo bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Tổng cộng, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân mà ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thực hiện trong năm 2021 khoảng 140.000 tỉ đồng. Dự kiến sau khi các cơ quan tiếp thu hoàn thiện, nghị quyết về gói hỗ trợ mới này sẽ được ký ban hành trước ngày 1.10.2021.