Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/9/2023 và kỳ điều hành ngày 21/9/2023 là: 107,950 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,802 USD/thùng, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước); 114,028 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,080 USD/thùng, tương đương tăng 4,66% so với kỳ trước); 124,570 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,717 USD/thùng, tương đương tăng 3,08% so với kỳ trước); 124,059 USD/thùng dầu điêzen (tăng 4,109 USD/thùng, tương đương tăng 3,43% so với kỳ trước); 539,814 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 9,391 USD/tấn, tương đương tăng 1,77% so với kỳ trước).

Với việc giá xăng dầu trên thế giới tăng mạnh, trong kỳ điều hành giá hôm nay, Liên bộ Tài chính - Công thương đã tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ trong nước. Cụ thể:

 - Xăng E5 RON 92: Không cao hơn 24.197 đồng/lít (tăng 726 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 25.748 đồng/lít (tăng 877 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 23.594 đồng/lít (tăng 539 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành).

- Dầu hỏa: Không cao hơn 23.816 đồng/lít (tăng 628 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 17.847 đồng/kg (tăng 143 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Cùng với đó, Liên bộ quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với dầu madút (kỳ trước chi 27 đồng/kg); chi sử dụng Quỹ Bình ổn đối với 02 mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước xăng E5RON92 chi 22 đồng/lít, xăng RON95 chi 14 đồng/lít, dầu điêzen và dầu hỏa không chi).