Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 19/03/1980, UBND TP.Hà Nội ra quyết định 1031/QĐ-CN thành lập Xí nghiệp Xe đạp Xuân Hòa, trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội. Năm 1996, XHC tham gia cùng 2 công ty Nhật Bản góp vốn thành lập công ty liên doanh TAKANICHI – VIETNAM (nay đổi thành công ty TNHH TOYOTA BOSHOKU Hà Nội).Sau nhiều  lần đổi tên, tháng 12/2012 đổi tên Công ty TNHH Nhà nước MTV Xuân Hòa thành Công ty TNHH MTV nội thất Xuân Hòa. Năm 2015, Công ty thực hiện CP hóa và chuyển đổi thành CTCP Xuân Hòa Việt Nam. Các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của công ty gồm UBND TP Hà Nội nắm giữ 40,08%, CTCP đầu tư VAC Việt Nam nắm giữ 27%, một cổ đông cá nhân nắm giữ 5,19%

cong-ty-co-phan-xuan-hoa-viet-nam-kinh-doanh-ra-sao-khi-da-ton-tai-hon-40-nam-tren-thuong-truong-1686072166.webp

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất, và kinh doanh trang thiết bị văn phòng, trường học, bệnh viện như các sản phẩm bàn ghế, giường tủ, đồ văn phòng… Sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Xuân Hòa tự hào là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, sản xuất trang thiết bị nội thất: Văn phòng, trường học, gia đình, y tế… Từ năm 2015, XHC chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty có công suất 400,000 - 500,000 sản phẩm mộc/năm. 

Ông Nguyễn Việt Anh nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Hải, ông Khúc Văn Quang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ 30/04/2022. Ông Nguyễn Việt Anh sinh năm 1977 là cử nhân Tài chính và có nhiều năm quản lý trong nhà nước cũng như tại các tập đoàn tư nhân đa ngành. Hiện nay, ông đang là thành viên HĐQT Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (EEMC), thành viên HĐQT MCC Group. 

cong-ty-co-phan-xuan-hoa-viet-nam-kinh-doanh-ra-sao-khi-da-ton-tai-hon-40-nam-tren-thuong-truong-2-1686072173.webp
XHC cung cấp sản phẩm cho nhiều công trình trọng điểm Quốc Gia như Tòa nhà Quốc hội, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô,...

Quý 4/2017, CTCP Xuân Hòa Việt Nam (mã chứng khoán XHC) đã công bố báo cáo tài chính tổng hợp, doanh thu thuần đạt 108,7 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 4% nên lợi nhuận gộp còn 21,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý Xuân Hòa ghi nhận đến 46,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng đột biến gần 46 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là khoản lãi từ việc công ty thoái vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang. Riêng quý 4 Xuân Hòa lãi trước trước thuế 51,96 tỷ đồng. LNST thu về hơn 41,75 tỷ đồng, gấp 4 lần lợi nhuận đạt được quý 4/2016. Lũy kế cả năm 2017 doanh thu thuần đạt 389,3 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Nhờ khoản thu tài chính tăng vọt so với cùng kỳ, cộng thêm công ty tiết giảm được 10 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm trước, nên lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 119,66 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 106,6 tỷ đồng, tăng 66,6% so với năm 2016.

Năm 2019, Nội thất Xuân Hòa đã đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống, mở rộng thị trường bán hàng trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là từ thị trường Nhật Bản. Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2019 đạt 557 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2018. Trong năm cũng do áp dụng nhiều phương án tài chính, thực hiện quản lý tốt nguồn vốn đầu tư vào các liên doanh, liên kết nên doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 44% lên mức 57,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của XHC đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với năm trước đó và vượt trên 10% chỉ tiêu kế hoạch cả năm đã đặt ra.

cong-ty-co-phan-xuan-hoa-viet-nam-kinh-doanh-ra-sao-khi-da-ton-tai-hon-40-nam-tren-thuong-truong-1-1686072169.webp

Doanh thu năm 2020 của XHC ghi nhận hơn 578 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm trước. Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn đã kéo lãi gộp giảm nhẹ về còn gần 109 tỷ đồng. Cùng với đó việc hụt thu tài chính đã khiến lợi nhuận trước thuế giảm 45% về 46 tỷ đồng. EPS đạt 1.961 đồng. Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản của XHC ghi nhận hơn 500 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, trong đó tiền mặt tăng gần gấp đôi lên 23,4 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 36%, lên gần 247 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn. 

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của XHC ghi nhận gần 491 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho hơn 155 tỷ đồng, tăng 12%, biến động chủ yếu ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm hàng hóa.