CTCP Tập đoàn GELEX vừa công bố quyết định bổ nhiệm một 9x làm Phó Tổng Giám Đốc.

Cụ thể, ông Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Tuấn Anh hiện là Giám đốc Ban Đầu tư của Tập đoàn GELEX và được bầu vào làm Phó tổng giám đốc từ ngày 23/5/2024.

Sau quyết định trên, ban Tổng Giám đốc của GELEX hiện gồm 04 thành viên: ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Long, ông Nguyễn Trọng Trung và ông Lê Tuấn Anh vừa được bổ sung.

9x-da-lam-pho-tong-giam-doc-gelex-1716284839.png

Theo thông tin từ GELEX cho biết, việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh nằm trong chương trình Quy hoạch đội ngũ Lãnh đạo kế cận của Tập đoàn. Để đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống, vận hành của doanh nghiệp hiện tại.

Về tình hình kinh doanh của GELEX, trong năm 2023 công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần 29.998 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.398 tỷ.

Trong khi đó năm 2024, Gelex xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ.