Bài viết hay, thể hiện rõ các thông tin và cái mà mọi người mong muốn thực sự chứ không phải hô hào bốc phét từ anh Vũ nào đó, nói chung... không có tên tuổi gì. Cuộc chơi này không phải là trò showbiz đánh bóng bằng cách hạ người khác nâng mình lên. Đây là cuộc chơi phục vụ khách hàng.