Chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi của Mỹ được dự báo tăng 0,28% hàng tháng, điều này sẽ làm giảm mức tăng so với cùng kỳ xuống còn 3,5%, giảm nhẹ so với mức tăng 3.6% trong tháng 4.

***Tư vấn đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam***
- Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 0967 024 910 ( Để tham gia room )

- Link nhóm zalo đầu tư hàng hóa phái sinh: https://zalo.me/g/mftltr823