Bộ Tài chính lên tiếng về thông tin "ngân sách Trung ương gần như không còn đồng nào"

Mạnh Đức
Bài viết: 418

Ngày 17/9, Bộ Tài chính đã có thông tin về nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí nhằm làm rõ hơn cho phát biểu "ngân sách trung ương gần như không còn đồng nào" của Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/9.

Theo Bộ Tài chính, ngày 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ quốc hội (UBTVQH) đã xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. 

Về nội dung này, nhiều thông tin báo chí nêu: Ngân sách rất khó khăn, ngân sách trung ương gần như không còn, hiện chỉ chờ vào nguồn tiết kiệm chi và khoảng 14.620 tỷ đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán thì mới chi được. 

‘’Nội dung thông tin này làm độc giả hiểu sai tình hình ngân sách nhà nước.’’, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Giải thích rõ hơn việc này, Bộ Tài chính cho biết, tại cuộc họp UBTVQH ngày 16/9 bàn về việc ban hành chính sách miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã báo cáo UBTVQH, hiện nay Ngân sách dự phòng Trung ương (17.500 tỷ) đã chi hết, trong khi đó nhu cầu chi cho công tác phòng chống dịch đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch như Công an, Quân đội và các địa phương là rất lớn. Do đó, Chính phủ đã trình UBTVQH cho phép chuyển nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 14.620 tỷ điều chỉnh vào Dự phòng Ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ chi cấp bách cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, hằng năm, khi lập dự toán chi ngân sách, ngân sách được phân bổ thành nhiều khoản cụ thể cho các nhiệm vụ chi khác nhau. Trong đó, dự phòng ngân sách nhà nước là phần "dự phòng" cho mục đích phát sinh chưa có trong dự toán. Khoản này theo quy định có thể chi cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói, nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh...