Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng là một Doanh nghiệp Cổ phần  được chuyển đổi từ Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Lâm Đồng từ tháng 6/2018.

Ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt. Khai thác, xử lý nước, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp. Tư vấn thiết kế công trình, giám sát thi công công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình: Cấp thoát nước, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, vườn sinh thái... Sản xuất và kinh doanh dịch vụ vật tư ngành nước. Hoạt động kinh doanh du lịch - dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng.

Địa bàn hoạt động của công ty là hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch cho thành phố Đà Lạt và các đô thị trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (ngoại trừ thành phố Bảo Lộc, huyện Di Linh và thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, huyện Cát Tiên). Bên cạnh đó, Công ty là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ xử lý và thoát nước thải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo thường niên 2022, công ty hiện có 11 đơn vị trực thuộc và 2 công ty liên kết. Vốn điều lệ của công ty tính đến hết ngày 30/6/2023 là 788 tỷ đồng, được chia thành 78,8 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.