Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã báo cáo cập buổi gặp gỡ nhà đầu tư do ACB tổ chức. Trong đó tiết lộ một số thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Cụ thể, lãnh đạo ngân hàng tiết lộ lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6.400 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước

Trong nửa đầu năm 2021, ACB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 9,4%, huy động tăng 1,8%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7% và tổng tài sản đạt 496.000 tỷ đồng. Ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu 9,5% và vừa qua được nâng lên 13,5% cho cả năm.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) tăng 0,5 điểm phần trăm lên 4% nhờ tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) tăng lên 82,4%. Ban lãnh đạo cho rằng NIM trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ giảm 0,5 điểm phần trăm do việc cắt giảm lãi suất cho vay trên toàn bộ cơ sở khách hàng để hỗ trợ những doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thu hút thêm khách hàng mới.Mức cắt giảm lãi suất tối đa sẽ lần lượt là 0,8 điểm phần trăm và 1 điểm phần trăm lần lượt đối với các khoản vay ngắn hạn và các khoản vay dài hạn.

Doanh thu từ thu nhập phí trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước với 853 tỷ đồng đến từ mảng bancassurance bao gồm cả phí tiếp cận. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng triển vọng thu nhập từ phí vẫn tích cực bất chấp tác động của dịch Covid-19. Do đó, ACB đặt mục tiêu đạt thêm 1.300 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Chi phí dự phòng tăng trong 6 tháng đầu năm 2021 ở mức 2.000 tỷ đồng, gấp đôi so với cả năm 2020. Nguyên nhân do ngân hàng trích lập đầy đủ 1.400 tỷ đồng cho toàn bộ số dư nợ được tái cơ cấu thay vì phân bổ trong 3 năm theo Thông tư 03. Ngoài ra, dư nợ vay cơ cấu là 8.200 tỷ đồng tính đến tháng 6/2021, giảm từ 8.500 tỷ đồng trong quý I/2021.

Trước đó, ACB đã công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lãi trước và sau thuế tăng 61% và 62% so cùng kỳ, đạt hơn 3.204 tỷ đồng và hơn 2.483 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt mức gần 449.515 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm 2021. Cho vay khách hàng tăng 4%, đạt 324.311 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0,6% lên 0,92%. 

Năm 2021, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 10.602 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 8.482 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến  tăng 10%, tiền gửi khách hàng và tín dụng đều tăng 9%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.