1, Ở góc độ khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp: tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn đầu tư (ROIC = Return on Invested Capital) của toàn bộ DDNY phi tài chính chỉ xung quanh 10-11% trong 5-7 năm qua. Ngoại trừ năm 2020 giảm mạnh do Covid-19. Vốn đầu tư bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay. Xem Hình!

fb-img-1674540854051-1674540916.jpg
 

2, Ở góc độ chi phí vốn vay bình quân cho DN, Nếu lãi suất cho vay bình quân mà cao hơn mức này thì về cơ bản và dài hạn, DN không thể tạo ra giá trị cho cổ đông. Ko có lý do gì để đưa tiền cho DN để rồi không thể tạo ra được tủ suất vượt trội so với chi phí vốn.

3, Ở góc độ người dân và DN lựa chọn kênh đầu tư so với tiết kiệm, nếu lãi suất huy động tiếp tục duy trì như hiện nay (9-10%) thì các DN khó có thể huy động vốn cho đầu tư phát triển. Bởi cách đơn giản nhất là người có tiền cứ tiếp tục gửi tiết kiệm ngân hàng với rủi ro thấp và mức hấp dẫn không kém đưa tiền vào kênh đầu tư.

Nếu không giảm thì sẽ là thách thức vô cùng lớn cho thị trường vốn và cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay 2023 cũng như những cân đối lớn cho các năm tiếp theo.

Vậy khi nào có thể giảm?

05 yếu tố cần theo dõi khi nào LS có dấu hiệu giảm? Theo cảm nhận cá nhân:

1- Khi môi trường lãi suất bên ngoài (Fed) có dấu hiệu hạ nhiệt hoặc ít nhất ko tăng. Giảm rủi ro "nhập khẩu lạm phát" và giảm việc rút ngoại tệ nguồn vốn tạo áp lực nên tỷ giá và lãi suất.

2 - Khi chính sách nới lỏng tiền tệ được Chính phủ/NHNN triển khai ở mức nhất định trong năm 2023. Khi đầu năm mới này room tín dụng được giải ngân và tạo vòng quay tiền trong nền kinh tế

3 - Khi đầu tư công được giải ngân mạnh và có tác động lan toả đến nhiều ngành và lĩnh vực liên quan.

4 - Khi các ngân hàng thương mại nhỏ/ yếu được khư trú và lãi suất huy động cao của họ được NHNN kiểm soát nhằm tiếp tục giảm cuộc đua lãi suất huy động đã diễn ra từ cuối 2022.

5- Khi cơ quan quản lý và thị trường chấp nhận lãi suất cao phản ánh rủi ro cao ở một số lĩnh vực cho vay và sản phẩm đầu tư như trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp theo đặc thù và giai đoạn phát triển của ngành, tuỳ theo mức độ rủi ro, tuỳ theo cấu trúc sản phẩm.

ví dụ trái phiếu có mức độ rủi ro cao thì lãi suất vẫn có thể cao 13-15% (khoảng 5-7% mức lãi suất huy động 12 tháng bình quân) hoặc hơn sẽ là sự vận động bình thường của thị trường.

Chúc mọi người năm Mão "bắt được nhiều chuột"!

 

Happy New Year and Happy Investing!