1. VÀNG MIẾNG LÀ TIỀN:

- Dùng vàng miếng để mua bán - trước đây cái gì cũng quy ra chỉ, cây từ mua chiếc xe máy đến bất động sản vì nền kinh tế quá quen với lạm phát cao, giá trị tiền VND mất giá.

- Gửi vàng miếng vào ngân hàng sẽ có lãi suất và có thể vay vàng ra để kinh doanh.

Khi vàng là tiền, có một khái niệm là vàng hoá và dẫn đến hệ luỵ vô cùng lớn cho hệ thống ngân hàng khi huy động vàng, bán lấy VND vì khi đó lãi suất VND cao hơn và không phòng vệ đủ khi giá vàng tăng mạnh sau QE đầu tiên. Khi đó để đóng trạng thái âm vàng, SBV đã tổ chức đấu thầu vàng và quy định là thương hiệu quốc gia do nguyên nhân lịch sử tránh Vàng miếng là tiền là như vậy.

2. VÀNG MIẾNG LÀ TÀI SẢN ĐẦU TƯ:

Trước kia khi mua bán vàng, chúng ta còn quen với hình ảnh cái khò lửa để thử tuổi vàng. Với nhu cầu đầu tư, giao dịch nhiều lên thì việc đó quá mất công và khi đó Vàng miếng ra đời với tiêu chuẩn về chất lượng, khối lượng và ngoài ngoài SJC còn có vàng miếng Phượng hoàng, Thần tài, AAA. Vàng miếng là một hàng hoá được sản xuất theo tiêu chuẩn và trở thành một tài sản đầu tư bên cạnh các loại vàng trang sức là tài sản tiêu dùng.

3. TIỀN HAY TÀI SẢN ĐẦU TƯ?

Hiện tại có nhiều biện pháp đang đưa ra, nhưng có vẻ càng đưa ra thì khi chênh giá vàng miếng ngày càng cao, 10 năm trước chỉ 1-2 triệu giờ lên đến gần 20 triệu.

- Nếu coi vàng miếng là tiền:

Việc kiểm soát lượng vàng cũng như kiểm soát cung tiền, hoàn toàn thuộc về quyền quản lý của NHNN, không ai hỏi tại sao lãi suất VN thấp hơn ở Mỹ cả, vì đó là vấn đề chính sách tiền tệ. Tuy nhiên hiện tại vai trò Tiền của vàng miếng là vô cùng thấp do nghị định 24 và hệ thống ngân hàng đã khác 10 năm trước rất nhiều.

- Nếu coi vàng miếng là tài sản đầu tư:

Để phục vụ quản lý tập trung khối lượng, đối tượng giao dịch: có thể thành lập trung tâm giao dịch vàng vật chất quốc gia như các sản phẩm đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu, có trung tâm lưu kí và giao nhận

Để điều tiết giữa các kênh đầu tư thì có thể dùng công cụ thuế, phí dành cho chuỗi giá trị từ nhập khẩu, mua bán cho đến xuất khẩu.

Đó là ý kiến của mình khi được VEPR - Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách và Truyền hình Quốc hội mời chia sẻ với các cây đa cây đề.

426336036-10159646839440896-3896062408180354755-n-1716873177.jpg
 

Quản lý theo mục tiêu nào thì phụ thuộc vào cơ quan quản lý, tuy nhiên đừng coi nó là cả hai, vừa là tiền vừa là tài sản đầu tư, vì sẽ rất khó để bảo là tôi chỉ in từng này tiền, tiền đợt này theo giá thế giới đang tăng, đừng có mua như một tài sản đầu tư:

 

Clip mình chia sẻ về vấn đề này cũng nhận được rất nhiều góc nhìn: