Chào tháng 4 này, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) tiếp tục điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Khách hàng cá nhân

Theo đó, lãi suất tiết kiệm đối với khoản tiền gửi mở mới của khách hàng cá nhân các kỳ hạn 12 tháng trở xuống tiếp tục giảm. Cụ thể:

- Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tại nhà băng này từ nay chỉ nhận được mức lãi suất 1,6%/năm, giảm 0,1 điểm % so với lần điều chỉnh trước đó. Đây cũng là mức lãi suất thấp kỷ lục của nhà băng này ghi nhận từ trước đến nay.

- Tại kỳ hạn 3 tháng, lãi suất Vietcombank niêm yết mới chỉ ở mức 1,9%/năm.

- Tiền gửi kỳ hạn 6 - 9 tháng nhận lãi suất chỉ 2,9%/năm.

- Với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank cũng giảm lãi suất tiết kiệm thêm 0,1 điểm %, xuống còn 4,6%/năm, thấp nhất trong nhóm Big 4.

- Từ kỳ hạn trên 12 tháng, lãi suất được giữ nguyên ở mức 4,7%/năm. 

- Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng có lãi suất là 0,2%/năm và không kỳ hạn hưởng lãi 0,1%/năm.

Khách hàng tổ chức

Đối với khách hàng tổ chức, Vietcombank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động 0,1 điểm % với kỳ hạn 1-12 tháng.

- Tại kỳ hạn gửi 1 - 2 tháng, Vietcombank niêm yết mức lãi suất là 1,5%/năm

- Tại kỳ hạn là 3 tháng, Vietcombank niêm yết mức lãi suất là 1,8%/năm

- Tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, Vietcombank niêm yết mức lãi suất là 2,8%/năm

- Tại kỳ hạn gửi 12 tháng, Vietcombank niêm yết mức lãi suất là 4,1%/năm

-Tại kỳ hạn 24 - 60 tháng, Vietcombank giữ nguyên mức lãi suất là 4,2%/năm

Về hoạt động kinh doanh, tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 của ngân hàng đạt 41.243 tỷ đồng - cao nhất từ trước đến nay, cao nhất hệ thống tổ chức tín dụng. 

Vietcombank cho biết thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 0,7% lên 53.621 tỷ đồng so với cuối năm 2022. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 5.779 tỉ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đã mang về hơn 5.660 tỉ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác tăng hơn 10%, đóng góp hơn 2.272 tỷ đồng vào tổng thu nhập hoạt động năm 2023. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đóng góp 124 tỷ đồng, thay vì lỗ 115 tỷ đồng như năm 2022.

Đặc biệt, lợi nhuận năm 2023 của Vietcombank có sự đóng góp lớn của việc cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro, chỉ bằng một nửa so với mức năm 2022. Vietcombank đã được hoàn nhập hơn 5.131 tỷ đồng dự phòng cụ thể rủi ro cho vay tổ chức tín dụng khác trong năm 2023. 

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản Vietcombank đạt hơn 1,839 triệu tỷ đồng, tăng 1,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng là trên 1,270 triệu tỷ đồng, tăng 10,9%. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 12,2% lên gần 1,396 triệu tỷ đồng, với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ở mức 35,2%.

Nợ xấu nội bảng của Vietcombank tại thời điểm 31/12/2023 là 12.455 tỷ đồng, tăng 59,3% so với cuối năm 2022.