Thống kê 10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở niêm yết có lượng tồn kho hơn 276.000 tỷ đồng (khoảng 11 tỷ USD), tăng hơn 3% so với đầu năm. Trong đó Novaland chiếm một nửa với gần 139.000 tỷ đồng.

ton-kho-bds-1708590016.jpg
 

- Tồn kho trong cơ cấu tài sản:

+ NVL: Chiếm 57% tổng tài sản tương đương gần 139 nghìn tỷ.

+ VHM: Chiếm hơn 11% tổng tài sản, tương đương hơn 52 nghìn tỷ đồng.

+ NLG: Hơn 60% tổng tài sản tương đương gần 17.4 nghìn tỷ.

+ PDR: Chiếm hơn 58% tổng tài sản, tương đương gần 12.2 nghìn tỷ đồng.

+ DXG: Hơn 47% tổng tài sản, tương đương hơn 14.1 nghìn tỷ đồng.

+ KDH: Chiếm 71% tổng tài sản tương đương gần 18.8 nghìn tỷ.

+ AGG: Chiếm hơn 21% tổng tài sản tương đương hơn 2 nghìn tỷ đồng.

+ DIG: Chiếm 30% trong tổng tài sản, tương đương hơn 6.55 nghìn tỷ.

+ VPI: Hơn 34% trong tổng tài sản, tương đương hơn 3.7 nghìn tỷ.

+ TCH: Chiếm 61% trong tổng tài sản tương đương hơn 10.2 nghìn tỷ.

=> Các nguyên nhân được lý giải cho việc tăng tồn kho bao gồm: sự sụt giảm về nhu cầu của bất động sản, chủ đầu tư dời lịch mở bán để chờ đợi tín hiệu tốt hơn từ thị trường, dự án đang chờ hoàn thiện pháp lý,…

=> Tuy nhiên, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, với các doanh nghiệp đã hoàn thiện pháp lý và đang dời lịch mở bán thì đây sẽ là lợi thế giúp doanh nghiệp tăng trưởng tốt khi thị trường ấm trở lại. Muốn đạt được điều này, bản thân CP sẽ đóng vai trò không nhỏ trong việc điều tiết cũng như giúp ổn định thị trường.

* Thống kê chi tiết bên dưới bình luận tại trang Điểm Bứt Phá:

+ Tổng tài sản và lượng hàng tồn kho.

+ Giá trị hàng tồn kho doanh nghiệp theo thời gian.

Best of luck !