Nội dung cho tag #HOSE

 1. HOSE yêu cầu HNX phối hợp và hỗ trợ để SHB chuyển sàn giao dịch như nguyện vọng ngân hàng. Trước đó, SHB đã cập nhật đầy đủ hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định.
  user-avatar
  Quang Diệu - 16/09/2021 - 456 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 2. Sau phiên điều chỉnh 20/8, các công ty chứng khoán đã đưa ra nhận định và dự đoán diễn biến thị trường trong tuần tiếp theo. Trong đó, phần lớn khuyến nghị nhà đầu tư tăng cường vị thế phòng thủ, ưu tiên quản lý rủi ro, cắt giảm margin.
  user-avatar
  Diệu Quang - 23/08/2021 - 199 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 3. HOSE thông báo tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp. Việc xử lý thông tin liên quan đến các bên có liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa. Đồng thời, hoạt động giao dịch chứng khoán tại HOSE vẫn được duy trì...
  user-avatar
  Quang Diệu - 09/08/2021 - 200 lượt xem - 0 trả lời - trong: Insight Vietnam
 4. Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà - Thành viên HĐQT phụ trách HOSE, hệ thống giao dịch KRX có thể đưa vào vận hành từ đầu năm 20222. Hệ thống mới này cho phép giao dịch lô lẻ và giao dịch T+0.
  user-avatar
  Diệu Quang - 28/07/2021 - 210 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 5. Bộ Tài chính yêu UBCKNN khẩn trương báo cáo việc áp dụng lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
  user-avatar
  Diệu Quang - 26/07/2021 - 297 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 6. Tâm lý tiêu cực trùm lên thị trường trong ngày 6/7 với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn, trắng bên mua. Trước phiên ''đỏ lửa'' hôm nay, nhiều chuyên gia và công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị thận trọng khi áp lực thị trường điều chỉnh ngày...
  user-avatar
  Diệu Quang - 06/07/2021 - 832 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 7. HOSE đã đưa hệ thống giao dịch mới do FPT cung cấp vào vận hành từ ngày 5/7 nhưng vẫn tiếp tục áp dụng lô 100 cổ phiếu và có quyền yêu cầu tạm ngừng việc sửa, hủy lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục
  user-avatar
  Diệu Quang - 05/07/2021 - 448 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 8. Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận để HOSE đưa hệ thống giao dịch do FPT cung cấp vào vận hành chính thức từ ngày 5/7 để giải quyết tình trạng nghẽn lệnh.
  user-avatar
  Diệu Quang - 02/07/2021 - 609 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền
 9. Năm 2020, mức lương trung bình của người lao động tại HOSE là 302,4 triệu đồng và tiền thưởng, phúc lợi của người lao động ở mức 52,215 triệu đồng. Trong đó, ông Lê Hải Trà nhận lương 780 triệu đồng và thưởng 58,5 triệu, tổng thu nhập từ HOSE...
  user-avatar
  Diệu Quang - 28/06/2021 - 2841 lượt xem - 0 trả lời - trong: Chuyện thương trường
 10. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính, UBCKNN đang tích cực thực hiện 2 giải pháp đồng thời. Trước tiên là cùng FPT cải tiến, khắc phục hệ thống kỹ thuật cùng HOSE, dự kiến sẽ khắc phục nghẽn lệnh vào đầu tháng 7.
  user-avatar
  Diệu Quang - 11/06/2021 - 566 lượt xem - 0 trả lời - trong: Theo dấu dòng tiền